top of page

2014

标致汽车公司设计

 

2008

雪佛兰企业设计实施

 

2007

雪铁龙企业设计实施

 

2005

现代汽车公司设计实施

 

2004

宝马迷你劳斯莱斯汽车公司设计实施

 

2001

大众奥迪斯柯达公司设计实施

 

1997

尼桑欧洲零件公司设计实施

 

1997

欧宝"视觉识别计划" 实施

 

1996

M三菱汽车公司设计实施

 

 

 

 

项目

bottom of page